maanantai 24. helmikuuta 2014

KURSSILLA – Frostbite 2014


 Vuoden 2014 Tango Frostbite toi lähes 400 argentiinalaisen tangon harrastajaa Helsinkiin neljän helmikuisen päivän aikana. Turusta oli ilahduttavan runsaasti osallistujia. Yleinen tunnelma niin milongoissa kuin kurssipaikalla oli iloinen ja välitön, ja tapahtuma oli selvä menestys.

Turkulaisia osallistujia: Ella, Tommi, Tarja, Marjut ja Christer

Bloggari oli kurssiohjelmasta valinnut Horacio Godoyn tunteja, koska oli tämän opetukseen jo aiemmin tutustunut(1). Magdalena Gutierrezin kanssa pidettyjen tuntien aiheina oli Milonga, Tango Salon, Tango Milonguero, Musiikin tulkinta, sekä Vartalon käyttö. Saaduista opeista tässä lyhyet yhteenvedot.
Myös DJ:ille ja muille musiikin harrastajille tarkoitettuun musiikktuntiin tuli osallistuttua, mutta sen annista toisessa yhteydessä.

MILONGA
Aluksi Horacio tutustutti musiikinesimerkein osallistujat milongamusiikin kehityshistoriaan, erottaen kolme vaihetta. Ykkös-aikakaudella (1932 - 1936/37 ) oli hidas tempo, eikä paljoakaan melodisuutta. Kakkos-aikakaudella (vuoteen 1941/42) tempo oli nopeutunut ja melodia monipuolistunut. Kolmos-aikakaudella melodia otti ylivallan. Sama kausien vaihtelu kuuluu kaikissa sen ajan orkestereissa, oli kyse vaikka D'Arienzosta tai Di Sarlista.

Horacio Godoy kertomassa milongamusiikin historiasta
              
Ensin mentiin ykkös-ajanjakson musiikiin 8 askeleen peruskuviota, johon lisättiin "kompastus"- eli traspie-askeleet yhteen kohtaan kerrallaan, lopuksi neljään kohtaan. Sen jälkeen tutkittiin yhden askelkohdan muutamista viejän "taakseputoamiseksi". Ykkös- ja kakkos- aikakauden välimaastossa olevaan musiikkiin, jonka Horacio mainitsi mielimilongakseen, harjoiteltiin Candombe-rytmitystä (pa-pam pam pam), mikä olikin jo varsin vaativa asia.
Kakkostunti oli omistettu musikaalisuuteen milongatanssissa, käyttäen eriluontoisissa musiikkifraaseissa niihin sopivaa askellustapaa. Näitä oli mm. "halukas", "haluton", "terävä" ja "tango" askellus. Yhteenvetona Horacio painotti, että milongamusiikki on rikassisältöinen, ja tanssijan tulisi huomioida tämä tanssissaan - muutoin meno muuttuu pitkästyttäväksi!

TANGO SALON
Tunti aloitettiin katsomalla alkuperäistä tango salonia edustavien milonguerojen tanssinäytteitä 1940-1950 luvuilta. Siihen kuului tanssiliikkeen jatkuvuus (flow) yhdistettynä vartalon kevyisiin heilahduksiin (swing). Fraasi aloitetaan astumalla tahti-iskulle, mutta jos musiikki on "sweet", loppuosa fraasista tanssitaan "random-offbeat". Horacio painotti, että se tanssityyli, josta nykyisin usein käytetään nimeä "tango salon", ja jota tanssitaan "totisina" ja nykivämmin, aina tahti-iskuille, on eri tanssi kuin alkuperäinen tango salon.
Harjoituskuviona käytettiin askelsarjaa, jossa oli sekä "omalla painollaan eteneviä" (elephant) askelia että pari nopeaa (bird) askellusta. Kun harjoiteltiin Di Sarlin musiikkiin, käytettiin "lineaarista" kuviota, "koska Di Sarlin musiikissa on kovin vähän kääntymispaikkoja".

TANGO MILONGUERO
Tunti aloitettiin musiikkiesimerkeillä siitä, miten erilaista tangomusiikki oli ennen vuotta 1935, siitä vuoteen 1941, ja taas vuodesta 1942 alkaen. Vuonna 1935 Di Arienzo sähköisti tangosoiton uudella, nopealla ja iskevällä soittotyylillä, ja menestyäkseen joutuivat muutkin orkesterit muuttamaan soittotyylinsä samankaltaiseksi. Tätä soittobuumia kesti 5 vuotta, ja se on juuri sitä musiikkia, jota tanssitaan tango milonguero-tyylillä.
Ensin harjoiteltiin taka-ochoja milinguerotyyliin. Kuten kaikessa muussakin askelluksessa, viejän ja seuraajan lantiot pysyvät koko ajan vastakkain. Tämän seurauksena seuraaja ei pivotoi, vaan "heittää" jalkansa toisen taakse. Mies pitää rintansa koko ajan suoraan etenemissuuntaan.
Vaativampana kuviona harjoiteltiin giroa myötäpäivään seuraajan takaochosta. Tässäkin parin lantiot osoittavat koko ajan toisiin kohti ja kontakti rinnassa pysyy kiinni, myös ns. avoimella puolella. Tätä testattiin laittamalla viejän rinnustan vasemmalle puolelle paperilappu, joka ei saanut kuvion aikana pudota.
Yhteenvetona Horacio painotti, miten tärkeää olisi, että "tanssin liikekieli" ja "musiikin liike" olisivat aina ns. samaa paria, joko "spicy" tai "sweet".

MUSIIKIN TULKINTA
Heti tunnin alusta aloitettiin käytännön harjoitus musiikkiosiolla, jonka alussa oli rytmiä painottavat 2 fraasia ja sen jälkeen melodiapainotteiset 2 fraasia. Kappaleessa kuuluu myös puhe-resitatiivi, joka alkaa eka fraasin lopulla. Tehtävänä oli tanssia alkufraasit joko vain iskuille ("beat") tai myös nop-nop askellusta käyttäen ("rhythmically"), ja tanssia 2 loppufraasia "melodisesti". Neljäs tehtävä oli "tanssia puheosuus", mikä oli hyvin vaikeasti miellettävissä.
Tehtävän edetessä opettajat demonstroivat, mitä he tarkoittivat eri tulkintatavoilla, ja sanallisesti kuultiin muun muassa  ohjeet, että Beat = wait with the leg, Rhythmical = Take short steps, and cut the dance, as needed , sekä Melody = When making a stop, "keep te body alive".
"Melodiaan tanssimisesta" sanottiin vielä ohjeeksi, että tanssiessa pitää siirtymistä rytmisemmästä viennistä valmistella "rentouttamalla" seuraaja omalla rentoutumisella ("prepare the change in your body"). Di Sarlin kappaleen Navigante A-osan avulla harjoiteltiin siirtymistä rytmikkään ja melodisen tulkinnan välillä. Opettajat demosivat myös, miten silloin voi halutessaan askeltaa vain jompaakumpaa moodia, ja "odottaa" vastakkaisen moodin aikana.


VARTALON KÄYTTÖ
Tunnin alkua odotellessa salissa soi swing-musiikki, mikä sai monet parit tanssahtelemaan. Tunnin alkaessa paljastui, että musiikin valinta ei ollut sattuma, sillä sen motoksi sopi Horacion toteamaa ”There is a lot of swing in tango”.

Horacio ja Magdalena demoivat hauskasti, miten tangoa opitaan ensin tanssimaan ”kuollein vartaloin”. Siitä täytyy sitten vuosien työllä oppia pois. Pitää ”recover from stiffness” ja ”return to the natural movement of the body”.

Tunnin harjoitukset aloitettiin jalkojen ”svingauksilla”, Ne eivät saaneet olla pelkkää ”jalkojen heilutusta”, vaan seurausta vartalon painopisteen liikkeestä. Sitten liike piti pienentää lähes huomaamattomaksi.

Varsinaisena treeninä tutkittiin tanssiin lähtöä taka-askeleesta sivuaskeleelle, niin että kumpaakin askelta ennakoi lähes huomaamaton vastaliike. Näin ”pienessä” tehtävässä riitti tekmistä koko lopputunniksi.


MILONGAT

Peräti neljänä iltana oli tanssiaiset, puitteina Hotelli Presidentti, Valkoinen Sali ja Vanha Ylioppilastalo. Meno oli sekä tyylikästä että intoutunutta.

Grand Milonga Vanhalla Ylioppilastalolla

 Turkulaismiehet kunnostautuivat tapahtuman milongoissa ahkerina tanssittajina, ja naiset olivat suosittuja tanssitettavia, sekä taitojensa että ulkoisen edustavuutensa ansiosta. Vanhan Ylioppilastalon Grand Milongassa soitti peräti elävä orkesteri, venäläinen Solo Tango Orquesta.

  
Solo Tango Orquesta soittamassa

Mainioiden oppituntien ja komeiden milongojen tapahtuma jätti vaikuttavat muistot!

VIITE
Blogipostaus joulukuulla: ”YKSITYISTUNNILLA - Horacio Godoyn askelmerkit”.