maanantai 24. helmikuuta 2014

KURSSILLA – Frostbite 2014


 Vuoden 2014 Tango Frostbite toi lähes 400 argentiinalaisen tangon harrastajaa Helsinkiin neljän helmikuisen päivän aikana. Turusta oli ilahduttavan runsaasti osallistujia. Yleinen tunnelma niin milongoissa kuin kurssipaikalla oli iloinen ja välitön, ja tapahtuma oli selvä menestys.

Turkulaisia osallistujia: Ella, Tommi, Tarja, Marjut ja Christer

Bloggari oli kurssiohjelmasta valinnut Horacio Godoyn tunteja, koska oli tämän opetukseen jo aiemmin tutustunut(1). Magdalena Gutierrezin kanssa pidettyjen tuntien aiheina oli Milonga, Tango Salon, Tango Milonguero, Musiikin tulkinta, sekä Vartalon käyttö. Saaduista opeista tässä lyhyet yhteenvedot.
Myös DJ:ille ja muille musiikin harrastajille tarkoitettuun musiikktuntiin tuli osallistuttua, mutta sen annista toisessa yhteydessä.

MILONGA
Aluksi Horacio tutustutti musiikinesimerkein osallistujat milongamusiikin kehityshistoriaan, erottaen kolme vaihetta. Ykkös-aikakaudella (1932 - 1936/37 ) oli hidas tempo, eikä paljoakaan melodisuutta. Kakkos-aikakaudella (vuoteen 1941/42) tempo oli nopeutunut ja melodia monipuolistunut. Kolmos-aikakaudella melodia otti ylivallan. Sama kausien vaihtelu kuuluu kaikissa sen ajan orkestereissa, oli kyse vaikka D'Arienzosta tai Di Sarlista.

Horacio Godoy kertomassa milongamusiikin historiasta
              
Ensin mentiin ykkös-ajanjakson musiikiin 8 askeleen peruskuviota, johon lisättiin "kompastus"- eli traspie-askeleet yhteen kohtaan kerrallaan, lopuksi neljään kohtaan. Sen jälkeen tutkittiin yhden askelkohdan muutamista viejän "taakseputoamiseksi". Ykkös- ja kakkos- aikakauden välimaastossa olevaan musiikkiin, jonka Horacio mainitsi mielimilongakseen, harjoiteltiin Candombe-rytmitystä (pa-pam pam pam), mikä olikin jo varsin vaativa asia.
Kakkostunti oli omistettu musikaalisuuteen milongatanssissa, käyttäen eriluontoisissa musiikkifraaseissa niihin sopivaa askellustapaa. Näitä oli mm. "halukas", "haluton", "terävä" ja "tango" askellus. Yhteenvetona Horacio painotti, että milongamusiikki on rikassisältöinen, ja tanssijan tulisi huomioida tämä tanssissaan - muutoin meno muuttuu pitkästyttäväksi!

TANGO SALON
Tunti aloitettiin katsomalla alkuperäistä tango salonia edustavien milonguerojen tanssinäytteitä 1940-1950 luvuilta. Siihen kuului tanssiliikkeen jatkuvuus (flow) yhdistettynä vartalon kevyisiin heilahduksiin (swing). Fraasi aloitetaan astumalla tahti-iskulle, mutta jos musiikki on "sweet", loppuosa fraasista tanssitaan "random-offbeat". Horacio painotti, että se tanssityyli, josta nykyisin usein käytetään nimeä "tango salon", ja jota tanssitaan "totisina" ja nykivämmin, aina tahti-iskuille, on eri tanssi kuin alkuperäinen tango salon.
Harjoituskuviona käytettiin askelsarjaa, jossa oli sekä "omalla painollaan eteneviä" (elephant) askelia että pari nopeaa (bird) askellusta. Kun harjoiteltiin Di Sarlin musiikkiin, käytettiin "lineaarista" kuviota, "koska Di Sarlin musiikissa on kovin vähän kääntymispaikkoja".

TANGO MILONGUERO
Tunti aloitettiin musiikkiesimerkeillä siitä, miten erilaista tangomusiikki oli ennen vuotta 1935, siitä vuoteen 1941, ja taas vuodesta 1942 alkaen. Vuonna 1935 Di Arienzo sähköisti tangosoiton uudella, nopealla ja iskevällä soittotyylillä, ja menestyäkseen joutuivat muutkin orkesterit muuttamaan soittotyylinsä samankaltaiseksi. Tätä soittobuumia kesti 5 vuotta, ja se on juuri sitä musiikkia, jota tanssitaan tango milonguero-tyylillä.
Ensin harjoiteltiin taka-ochoja milinguerotyyliin. Kuten kaikessa muussakin askelluksessa, viejän ja seuraajan lantiot pysyvät koko ajan vastakkain. Tämän seurauksena seuraaja ei pivotoi, vaan "heittää" jalkansa toisen taakse. Mies pitää rintansa koko ajan suoraan etenemissuuntaan.
Vaativampana kuviona harjoiteltiin giroa myötäpäivään seuraajan takaochosta. Tässäkin parin lantiot osoittavat koko ajan toisiin kohti ja kontakti rinnassa pysyy kiinni, myös ns. avoimella puolella. Tätä testattiin laittamalla viejän rinnustan vasemmalle puolelle paperilappu, joka ei saanut kuvion aikana pudota.
Yhteenvetona Horacio painotti, miten tärkeää olisi, että "tanssin liikekieli" ja "musiikin liike" olisivat aina ns. samaa paria, joko "spicy" tai "sweet".

MUSIIKIN TULKINTA
Heti tunnin alusta aloitettiin käytännön harjoitus musiikkiosiolla, jonka alussa oli rytmiä painottavat 2 fraasia ja sen jälkeen melodiapainotteiset 2 fraasia. Kappaleessa kuuluu myös puhe-resitatiivi, joka alkaa eka fraasin lopulla. Tehtävänä oli tanssia alkufraasit joko vain iskuille ("beat") tai myös nop-nop askellusta käyttäen ("rhythmically"), ja tanssia 2 loppufraasia "melodisesti". Neljäs tehtävä oli "tanssia puheosuus", mikä oli hyvin vaikeasti miellettävissä.
Tehtävän edetessä opettajat demonstroivat, mitä he tarkoittivat eri tulkintatavoilla, ja sanallisesti kuultiin muun muassa  ohjeet, että Beat = wait with the leg, Rhythmical = Take short steps, and cut the dance, as needed , sekä Melody = When making a stop, "keep te body alive".
"Melodiaan tanssimisesta" sanottiin vielä ohjeeksi, että tanssiessa pitää siirtymistä rytmisemmästä viennistä valmistella "rentouttamalla" seuraaja omalla rentoutumisella ("prepare the change in your body"). Di Sarlin kappaleen Navigante A-osan avulla harjoiteltiin siirtymistä rytmikkään ja melodisen tulkinnan välillä. Opettajat demosivat myös, miten silloin voi halutessaan askeltaa vain jompaakumpaa moodia, ja "odottaa" vastakkaisen moodin aikana.


VARTALON KÄYTTÖ
Tunnin alkua odotellessa salissa soi swing-musiikki, mikä sai monet parit tanssahtelemaan. Tunnin alkaessa paljastui, että musiikin valinta ei ollut sattuma, sillä sen motoksi sopi Horacion toteamaa ”There is a lot of swing in tango”.

Horacio ja Magdalena demoivat hauskasti, miten tangoa opitaan ensin tanssimaan ”kuollein vartaloin”. Siitä täytyy sitten vuosien työllä oppia pois. Pitää ”recover from stiffness” ja ”return to the natural movement of the body”.

Tunnin harjoitukset aloitettiin jalkojen ”svingauksilla”, Ne eivät saaneet olla pelkkää ”jalkojen heilutusta”, vaan seurausta vartalon painopisteen liikkeestä. Sitten liike piti pienentää lähes huomaamattomaksi.

Varsinaisena treeninä tutkittiin tanssiin lähtöä taka-askeleesta sivuaskeleelle, niin että kumpaakin askelta ennakoi lähes huomaamaton vastaliike. Näin ”pienessä” tehtävässä riitti tekmistä koko lopputunniksi.


MILONGAT

Peräti neljänä iltana oli tanssiaiset, puitteina Hotelli Presidentti, Valkoinen Sali ja Vanha Ylioppilastalo. Meno oli sekä tyylikästä että intoutunutta.

Grand Milonga Vanhalla Ylioppilastalolla

 Turkulaismiehet kunnostautuivat tapahtuman milongoissa ahkerina tanssittajina, ja naiset olivat suosittuja tanssitettavia, sekä taitojensa että ulkoisen edustavuutensa ansiosta. Vanhan Ylioppilastalon Grand Milongassa soitti peräti elävä orkesteri, venäläinen Solo Tango Orquesta.

  
Solo Tango Orquesta soittamassa

Mainioiden oppituntien ja komeiden milongojen tapahtuma jätti vaikuttavat muistot!

VIITE
Blogipostaus joulukuulla: ”YKSITYISTUNNILLA - Horacio Godoyn askelmerkit”.

torstai 13. helmikuuta 2014

TANGO SALÓN OPPAITA


Voiko argentiinalaista tangoa - tai mitään muutakaan tanssia - oppia kirjasta? No, ei voi! Entä opetus-DVD:n avulla. No jaa, jollakin lailla, sinne päin.
Mutta lisäapuna voi sopiva oppimateriaali olla oivallinenkin kumppani. On siis paikallaan luoda lyhyt katsahdus oppimateriaalin tarjontaan, taikka siis ainakin Bloggarin tuntemaan aineistoon.


KIRJAT
Argentiinalaisen, pitkään Yhdysvalloissa vaikuttaneen Alberto Pazin ja kumppaninsa Valorie Hartin kirjaan Gotta Tango sisältyy tunnin mittainen opetuslevy. Amazonin hintaan 20 £ tämä kirja/DVD yhdistelmä on edullinen ostos, ja muutoinkin aivan suositeltava. Englanninkielinen DVD on huolella tehty ja opeteltavat kuviot demotaan monesta eri kuvakulmasta, myös hidastuksina. Levyn alussa on perustekniikkaan ja perusliikkeisiin paneutuvia harjoitteita, ja kirjan teksti komppaa videoesitystä hyvin. Pieni varoitus lukijalle: älä sekoita heidän käyttämäänsä ”La Base”-harjoitusaskelsarjaa ja saman nimikkeen yleisemmän käytön mukaista 8-askelsarjaa (Paso Básico) keskenään. Kirjassa on mainio 30-sivuinen johdatus tangotanssin ja musiikin historiaan. DVD:n sisällön tarkempi listaus tämän artikkelin lopussa.

Alberto Pazin ja Gustavo Benzercy Sabán kirjat
Buenos Airesissa asuvan, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa säännöllisesti opettavan Gustavo Benzercy Sabán kirjaan Embracing Tango ei liity DVD:tä, mikä on harmillinen puute. Alaotsikon sanan ”Techniques” mukaisesti hän kuvaa pikkutarkasti, sanoin ja valokuvasarjoin, Paso Básicon (8-askel peruskuvion), taka- ja etuochojen sekä vasemman ja oikean puoligiron tekniikat, niin viejän kuin seuraajan osalta. Tuskin kuitenkaan kukaan aloittelija, jos kokeneempikaan, osaa muuntaa ohjeet oikealla tavalla tanssituiksi kuvioiksi. DVD olisi korjannut tämän ongelman. Kirjan alaotsikossa on myös sana ”Metaphores”, ja iso osa kirjasta käsittelee tangotanssin aineettomampia näkökohtia alaotsikoilla The Surrender, Abut The Dance Floor, What Do We Mean By Creativity ja Codigos. Näistä jaksoista löytyy hyviä kommentteja, mutta eteläamerikkalaiseen kirjoitustapaan tottumaton lukija voi uupua runsassanaisen tekstin äärellä.

DVD-KURSSIT
Hankittavissa on monia opetussarjoja, joista jotkin ovat erinomaisia. Kuuluisan kansainvälisen opettajan Fabián Salasin aiemman partnerinsa kanssa tekemä kolmen DVD:n sarjaa ”The Tango Fundamentals” voi vilpittömästi suositella. Se on teknisesti korkeatasoinen ja paneutuu esitettäviin asioihin perusteellisesti. Ykköslevyllä on kaikki aloittelijan tarvitsevat elementit, eli cruzadaan meno sekä vastakkais- että ristiaskelluksessa, etu- ja takaochot, puolikäännökset vasemmalle ja oikealle, sekä giroja kumpaankin suuntaan, ja erilaisia harjoitusliikkeitä.  Kaikki esitettynä eri kuvakulmista ja myös hidastettuna. Viisaana yleisperiaatteena tuntuu olevan ”keep it simple”. Verrattuna edellä mainittuun Gotta Tango –kurssiin, tämän DVD:n opit ovat hieman helpommin omaksuttavissa. Ykköslevyllä pärjää ensimmäisen vuoden tanssija aivan mainiosti. Kakkos- ja kolmoslevyt syventävät ja laventavat ykköslevyllä esillä olleita asioita. Kakkoslevy on ainoa tuntemani DVD, joka on kokonaan omistettu kävelylle (!) ja kolmoslevy on puolestaan omistettu giroille.  Levymyynti (kts. viitteet) on Yhdysvalloissa, hinta edulliset 15-20 dollaria per DVD.

Fabián Salasin DVD:t

Myös Alex Krebsin DVD-sarjaa voi suositella lämpimästi. Se ei ole kokoelma erilaisia kuvioita, pikemmin johdonmukaisesti etenevä opetus, kuin tangokurssilla.  Sen rakenne poikkeaa niistä tangokurssi­rutiineista, joissa käytetään 8-askeleen Paso Básicoa perusrunkona, ja jollaista tyyliä argentiinalaiset kutsuvat ”akateemiseksi”. Sen vastakohtakäsite on Buenoksen milongoissa tanssimisen kautta opittu ”bien porteño”-tanssityyli, jolle niukka tilankäyttö on tunnusomaista. Krebsin ykköslevyn anti on kallellaan jälkimmäiseen kastiin. Kurssi alkaa niukasti tilaa vievillä pikku käännöksillä (ocho cortado heti kolmantena), ja myös perusochot sekä perusgirot demotaan tilaa säästävässä muodossa. Opetustyyli on miellyttävän selkeä ja rauhallinen. Bonuksena on DVD:n alussa musiikkiesimerkein ryyditetty tiivisesitys tangomusiikin kehityshistoriasta ja DVD:n lopussa selvitys argentiinalaisista milongansäännöistä.

Alex Krebsin DVD:t
 Sarjan toinen ja varsinkin kolmas levy sopii jo pidemmälle ehtineille tanssijoille. Hiljattain on julkaistu vielä neljäs, ”advanced” osio. Krebs toimii Yhdysvalloissa, ja yhden levyn hinta postikuluineen on noin 35 USD. Hänen koisivultaan (kts. viitteet) voi myös ladata suppeampia mobiiliversioita. Kotisivulla näkyy myös levyjen sisältöotsikot.


Ricardo Él Holandes´in DVD:t
Buenos Airesissa 14 vuotta vaikuttanut, nykyään Yhdysvalloissa toimiva Ricardo `El Hollandes` on julkaissut DVD-sarjan, johon kuuluu kaksi Tango Salón opetuslevyä. Ne eivät ole huonoja, päinvastoin huolellisesti laadittuja - ehkä liiankin huolellisesti, eli hieman pitkäpiimäisesti. Kotisivullaan (kts. viitteet) Ricardo luettelee pitkän listan vanhoja maestroja, joiden opissa hän on ollut, mutta hänen tanssityylissään on outoa notkopolvisuutta, joka häiritsee. Alkeiskuvioita demotaan avoimessa harjoitusotteessa, mikä voi olla aloittelija-katsojalle helpotus, mutta ”oikeastikin” tanssittaessa ote jää oudon avoimeksi. Levyjen sisällysluettelot löytyvät Ricardon kotisivulta. Eurooppalaisen formaatin DVD:itä ei ilmeisesti enää myydä yksitellen, ainoastaan kimppatarjouksina, mutta mobiiliversioita on myynnissä. Ricardon kursseja voinee ehdottaa tanssiopiskelun ”lisämausteeksi”.


Dance Visionin perus-DVD:t
Tässäkään yhteydessä ei voi ohittaa amerikkalaisen Dance Vision yhtiön laajaa argentiinalaisen tangon DVD-sarjaa (yhteensä 20 levyä!), josta löytyy kolmen DVD:n mittainen Tango Salónin ”peruskokoelma”. Siinä on, teknisesti hyvätasoisessa paketissa, neljänkymmenenviiden askelyhdistelmän sisäsiistit esitykset. Niissä on vähemmän kokeneelle jo liikaa haukattavaa, mutta pidemmälle ehtineelle tanssijalle tämä kokoelma on mainio referenssilähde. Käytetty tanssiote on melko avoin, mikä ei kuitenkaan johdu siitä, etteivät ”osaisi” tiivistä abrazoa, sillä he opettavat levysarjan toisilla levyillä  Tango Milongueroa. Hajahankintoja
Buenos Airesin visiiteillä, ja vähän netistäkin, on tullut tehtyä hajahankintoja, joilla voi olla omat ansionsa, mutta eivät tässä yhteydessä ansaitse laajempaa käsittelyä. Kuvassa näkyvistä opuksista tässä kuitenkin lyhyet luonnehdinnat, yläriviltä vasemmalta alkaen.
Copes:  Show-tango genren  kuuluisuuksien kankeahkot kuviot, kovin avoimessa otteessa.
Zotto: (Asi Baila. .) Samat moitteet lievempinä. Selkeät esitykset. Paljon asiaa (5 levyä).
Federico: Hassu tanssityyli pilaa muutoin didaktisesti kelvollisen kurssin (3 levyä).
Lapadula (Bailar Tango) Tiukka lähiote, mielenkiintoisia variaatioita. ”Pakan jokeri” (2 levyä).
Gavito: Huipuista huipuin parkettikuuluisuus. Vaikeita kuvioita. ”Pakan ässä” (3 levyä).
Ardt (Tango per. .) Selkeät esitykset, kurja äänitekniikka. Saksankielinen, ei käännöstä.

YOUTUBE
Tässäkin asiassa netti on yhtä aikaa aarreaitta ja romukasa - tai ainakin heinäsuova, josta neulan löytäminen voi olla vaivalloista. Tietyn kuvion nimellä  etsimisessä on kaksi perushankaluutta. Kuvioiden nimitys on vakiintumaton, ja niitä voivat tunnetutkin opettajat nimetä toisistaan poikkeavasti, tai samalla nimellä tarkoittaa eri asioita.  Lisäksi kuviohaun tuloksena on usein laajempi kuvioyhdistelmä, jonka yhtenä osana haettu askellus ”vilahtaa”.
Selkeämpää on hakea tietyn opettajan/saitin nimellä, ja valita osumista sopivat videot. Suositeltavia hakukohteita ovat esimerkiksi: Dario´s Tango Guide, Diego Blanco & Ana Padron, Homer & Christina Ladas sekä Marcos y Analia (espanjakielinen).
Useimmista yllä mainituista DVD-oppaista on youtubessa videolatauksia.

LOPUKSI
Jos olisin hankkimassa ensimmäistä tango-opastani, niin minkä valitsisin? Hmmm . . .
Jos olisin piakkoin lähdössä Buenos Airesiin, niin  Krebsin ykkös-DVD voisi toimia jonkinlaisena pika-apuna. Mutta jos haluaisin turvata pärjäämiseni  (normi)-tangokurssilla, niin Fabián Salasin ykkös-DVD olisi osuvampi hankinta.
Ja kun osaamista pitäisi alkaa laventaa, niin Krebsin ykkösen hankkineelle olisivat saman sarjan myöhemmät DVD:t  looginen valinta. Muut voisivat miettiä Dance Visionin levykolmikkoa.
Mutta toisaalta . . . vähällä rahalla saisi Gotta Tango kirjan ja DVDn, eikä muuta ehkä kaipaisikaan?

P.S.
EU:n ulkopuolelta tuoduista tavaroista joutuu maksamaan tullimaksun, jos arvo ylitää 22 €.

OSOITTEITA
Amazonin nettikauppa Englannissa http://www.amazon.co.uk/

SISÄLLYSLUETTELO
Gotta Tango DVD
Pääotsakkeet ovat autenttisia, mutta alaotsikot epävirallisia.
1a. Getting Tango Fit / Single steps
00:20 Position of your legs
00:35 Changing axis
01:05 Root leg movements
02:15 Right  inside cross
02:35 Left inside  cross
02:50 Right outside cross
03:15 Left outside cross
03:30 Practica - the cross steps
1b. Getting Tango Fit / Step combinations
04:15 The resolution
05:45 Change of front - turning clockwise
06:45 Change of front - turning anticlockwise
07:45 Change of front - turning both ways
08:30 La Base
09:25 Code of the Tango Cross
2. Get Together
10:15 The embrace
11:30 Marking left and right openings
11:55 Marking inside crosses
12:20 Marking outside crosses
13:30 Body postions
3. Get on the Floor / Salidas
16:35 La Resolution
16:45 La Base
19:20 Salida simple
21:45 Salida cruzada
22:30 Salida cruzada variation
23:45 Cambio de frente - turning anticlockwise
4. Start Turning / Giros
26:30 Giro con Sacadas - turning clockwise
28:50 Giro con Sacadas - turning anticlockwise
31:10 Giro con pasada
33:05 Medio Giro 6-7-8 in crossfeet system
35:00 La Media Luna
5. Go Both Ways / Ochos
37:15 Ocho adelante - stationary
38:00  Ocho adelante - travelling
38:55 Ocho adelante - crossfeet system
40:10 Ocho adelante from La Base
41:35 Ocho atras - from sidestep
43:50  Ocho atras - from giro
44:35 Ocho atras - from giro at cruzada
6. Arrepentidas
45:45 Interrupting La Base at step 3
47:50 Interruption of Salida and Forward Ocho
48:00 Interruption of Forward Ocho
7. Code alterations
49:00 etuOcho OIK -> takaOCHO VAS
50:30 etuOcho VAS-> takaOCHO OIK
51:50 takaOCHO OIK -> etuOCHO VAS
53:15 takaOCHO VAS -> etuOCHO OIK
8. Parada
54:30 Parada Sandwich
9. Gancho
57:05 Gancho to the man´s left
10. Boleos
58:30 Back boleo VAS
59:50 Back & front Boleo OIK

torstai 6. helmikuuta 2014

TANGON TARKOITUS 2/4 – Jotakin yhteisöllistä?


Motto: Yhteisö on osa tanssiasi.

Sitaatti:  "Tango is embrace in motion, we connect with our partner, the music, the other dancers and the space.” (Vuoden 2013 Helatangossa opettaneet Daniela & Raimund). Nettisitaatin alleviivaukset allekirjoittaneen.


Buenos Airesin milongoissa tunnelma on uniikki - mutta millä tavoin ja miksi? Onko porteñojen (porteño = Buenos Airesin perusasukas) perinteisten milongapaikkojen seiniin tiivistynyt vuosisadan takaiset, voimaperäiset tunnelmat? Onko kultaisen vuosikymmenen (1940-luku) tangokuuluisuuksien henki jäänyt leijailemaan tanssilattian ylle? Ehkä jossakin määrin on näin, aivan samalla tavoin kuin Ainolassa vieraillessa voisi kuvitella Sibeliuksen kohta laskeutuvan portaita yläkerrasta, tai Mäntyniemessä Kekkosen yhtäkkiä ilmaantuvan vierailijan eteen. Mutta yhtälössä lienee muitakin muuttujia.


TILAN KOKEMINEN
”The space in which we dance is part of the relationship, part of the dance, with an embrace of it´s own . . ” (Mari Johnson blogissa Mytangodiaries). Tämä on yhdysvaltalaisen tangon opettajan lausuma, mutta hyvä kuvaus argentiinalaisten suhtautumisesta ”pistaan” (tanssilattia/tanssipaikka).
Palatkaamme tangon alkujuurille, 1800- ja 1900-luvun vaihteeseen, jolloin Buenos Airesin voimakkaasti kasvanut satamaliikenne ja muu elinkeinotoiminta veti puoleensa massiiviset määrät eurooppalaisia maahanmuuttajia. Heistä iso osa majoittui ns. Conventillos-rakennuksiin, joissa ahtaiden, yhdenperheen asuinhuoneiden rivistö reunusti yhteistä keskipihaa, jossa kaikki toiminta oli yhteistä, pyykinpesusta ja ruoanlaitosta alkaen, aina puusepäntöihin – ja lasten leikkeihin. Pihalle ei menty ”ulos”, vaan siirryttiin olohuoneeseen! Tämä yhteishenki on jäänyt elämään perinteisissä milongapaikoissa. Sinne lähtiessä ei ”mennä ulos tanssimaan” vaan saapumaan yhteiseen olohuoneeseen.
                                                              
Conventillon "olohuone"

Ympäröivän tilan ”ottamisella mukaan tanssiisi” on myös neurofysiologisia vaikutuksia: se parantaa tanssia! Tätä korostaa Alexander-tekniikka, joka pyrkii lisäämän liikkumisen luonnonmukaisuutta ja rentoutta. Lyhyesti ja yksinkertaistaen ilmaistuna: kun keskityt ”sisäänpäin” eli kehoosi, ohjaat liikkeitäsi liian paljon tietoisin käskyin. Kun antaudut ”kulkeutumaan sinua ympäröivässä tilassa”, annat tilaa luonnon­mukaisten liikeratojen syntymiselle. Alan gurua David Gormania siteeraten (huom.: hänen tekstissään sana use tarkoittaa natural use of your body):  ”. . it is absolutely deadly in term of use to get things going by withdrawing your awareness from the world, feeling inwards and trying to focus on what´s going on iside yourself” . . ”but if you remain visually present in the world around you, you´ll find it changes the character of your use . . ”     


 YHTEISÖLLISYYS
Buenos Airesin milongojen merkitys sosiaalisen kanssakäymisen fokuksena on silmiinpistävä asia. Porteño-tanssija on hyvin paikkauskollinen. Hänen reviiriinsä voi kuulua 4-5 milongaa, joissa hän käy hyvin säännöllisesti, kuten käy muukin vakioasiakaskunta. Monen tangueron ja tangueran elämän keskipisteenä ovat jokailtaiset (-öiset) milongat, pikemmin kuin päiväsajan askareet.
“In Europe dancers make great fuzz of getting ´in time´ to milongas, and to dance every tanda, to make the visit ´rentable´. In Argentina, you go to a milonga – and you may perhaps not dance at all”. (Danielle Charonnetin haastattelu, Buenos Aires 2013).  Tämä selittyy paitsi yleisellä seuraelämä-aspektilla myös siten, että koetaan myös muiden tanssin olevan osa omaa tunnelmaa. Tällä voi olla taustansa candombe-tanssissa, joka on yksi tangon historiallista juurista, ja jossa yksi pari tanssii, mutta kaikki osallistuvat voimaperäisesti tanssin tunnelmaan!

                                                               
Candomben yhteisriemua


Hyvä tanssija sovittaa tanssinsa mahdollisimman hyvin yhteen parinsa kanssa, mutta se ei riitä. Hänen tulisi sovittaa tanssinsa myös muuhun tanssiyhteisöön. Tästä on perinteisiä, ääneen lausuttavia sääntöjä (codigos), mutta nekään eivät ei kerro koko asiaa. On myös intuitiivisesti syntyvä ilmiö, eli parhaillaan soivan musiikin kollektiivinen kokeminen, jonka seurauksen tanssitaan ”kuin yhteistä tanssia”. Silloin ei  esimerkiksi rikota tunnelmaa sooloilemalla ”hyrränä”, jos muut parit ovat rauhoittuneet tunteellisen musiikin viipyilevään tulkintaan.


TURKU, SUOMI, MAAILMA
Turkulaiset tanssijat saavat kiittää asialle antautuneita henkilöitä siitä, että tanssiseurojen Flying Stepsin ja Turku Swing Societyn siipien alle on kehittynyt kaksi vahvaa tangoyhteisöä,  kurssi- ja práctica-tarjontoineen. Niiden ja Milonga Aboensiksen yhteistyön hedelmänä turkulaistanssijat voivat myös tavata säännöllisesti milongoissa. Siinäpä mainiot tangoyhteisöt, joissa myös Bloggari tyytyväisenä liikkuu.
Niin kotimaiset kuin ulkomaiset kurssit muodostavat, ainakin tilapäisesti, omat yhteisönsä. Ahkerasti kotimaata tai maailmaa kiertävälle tanssijalle kiertyy oma tanssijoiden ystäväpiirinsä. Ja missä tangotanssija liikkuukaan maailmalla, hän voi olla varma, että hänet toivotetaan paikallisessa milongassa lämpimästi tervetulleeksi.


KOTIPESÄ
Vaikka monessa tangoyhteisössä viihtyy, jokin niistä voi tuntua erityisen omalta. Bloggarin ykköspesä on muutaman vuoden ajan ollut Tanssistudio Centron pienen harrastajaryhmän viikoittainen, ohjattu práctica.
                                                          
Centron práctica-ryhmä vuonna 2014. Vetäjät oikealla.
                                                             
LOPUKSI
Jonkin asian  voi ensin havaita, sitten ymmärtää ja lopuksi (ehkä) omaksua. Tämän blogin kirjoittajalle, pinttyneelle individualistille, tangon yhteisöllisyys ei kolahtanut luonnostaan, mutta kun sen merkityksen alkoi ymmärtää,  asialle avautui.
Tangoblogin pitäminen lienee eräs tapa liittyä tangoyhteisöön.


VIITEET

David Gorman: e-kirja ”In Our Own Image”,  http://www.learningmethods.com/
Tanssistudio Centro: http://www.tanssistudiocentro.fi/